Stäng

Produktion av grönt flygbränsle med syngas från WoodRoll® är tekniskt och ekonomiskt genomförbart, visar Cortus Energys studie.

I mars 2019 slutfördes Cortus Energys genomförbarhetsstudie om produktion av grönt flygbränsle från svenska skogar tillsammans med Avdelningen för Kemisk processteknologi vid Kungliga Tekniska högskolan.

Teknoekonomiska beräkningar utfördes baserat på produktion av syngas genom förgasning av biomassa i WoodRoll® följt av uppgradering till förnyelsebart flygfotogen via två olika leverantörers så kallade Gas-to-Liquid-teknologier. Resultaten visar att produktion av grönt flygbränsle är tekniskt och ekonomiskt genomförbart baserat på aktuella produktpriser.

”Den här kunskapen öppnar upp för nya intressanta affärsmöjligheter för Cortus. Vi fortsätter att fördjupa kunskapen och jobbar aktivt för att ta produktionen av grönt flygbränsle till nästa nivå.” säger Cortus VD Håkan Sigfridsson.

Att erbjuda teknik för flygets minskade klimatpåverkan är ett intressant område för Cortus eftersom dagens produktion inte täcker den ökade efterfrågan på fossilfritt flygbränsle. För att vara med och påverka i frågan har Cortus även engagerat sig i innovationsklustret Fossilfritt flyg 2045 (FFFT 2045) som i måndags lanserades vid en pressträff med Näringsminister Ibrahim Baylan och representanter från RISE, Swedavia och SAS m.fl.

Läs mer om lanseringen här:

https://www.di.se/hallbart-naringsliv/sas-i-nytt-samarbete-sa-ska-svenskt-flyg-bli-fossilfritt/

Läs mer om Fossilfritt Flyg 2045 här:

https://www.ri.se/sv/press/rise-ska-driva-innovationskluster-fossilfritt-flyg

https://fossilfrittflyg2045.se/

Den genomförda studien om grönt flygbränsle och innovationsklustret FFFT 2045 är båda finansierade av Energimyndigheten genom regeringsuppdraget att främja hållbara transporter inom flyg.


För mer information, kontakta:

Håkan Sigfridsson, VD Cortus Energy (publ), telefon 08-588 866 30


Om Cortus Energy

Cortus Energy (Publ) utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North.

Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser,  ca@mangold.se