Luk

Opjustering af forventningerne til resultatet for 2019 som følge af kommende salg af 75 % af Vestjysk Banks aktier i Sparinvest Holdings SE

Finanstilsynet
Nasdaq Copenhagen A/S


28. juni 2019

 

Opjustering af forventningerne til resultatet for 2019 som følge af kommende salg af 75 % af Vestjysk Banks aktier i Sparinvest Holdings SE

Vestjysk Bank opjusterer forventningerne til resultatet for 2019 med 135 mio. kr. fra intervallet 225-275 mio. kr. til intervallet 360-410 mio. kr. Opjusteringen skyldes det forventede kommende salg af 75 % af aktierne i Sparinvest Holdings SE (”Sparinvest”).

Som meddelt i selskabsmeddelelse 1. marts 2019 indgik ejerkredsen bag Sparinvest d. 1. marts en betinget aftale om salg af 75 % af aktierne i Sparinvest. Den på daværende tidspunkt udestående due diligence proces er nu afsluttet, ligesom der er foretaget mindre justeringer i sammensætningen af vederlaget til de sælgende aktionærer, og de eneste udestående betingelser er opnåelse af de nødvendige myndighedsgodkendelser fra Finanstilsynet i Luxembourg, CSSF, samt konkurrencemyndighederne. Som følge heraf synes der på nuværende tidspunkt at være så stor sikkerhed for gennemførslen af salget, at forventningerne til resultatet for 2019 opjusteres.

Vestjysk Bank ejer dags dato 11,3 % af aktierne i Sparinvest, og et salg af 75 % af disse aktier samt en kursregulering på de resterende 25 % af aktierne, vil indebære en ekstraordinær skattefri indtægt på ca. 130 mio. kr., samt et skattepligtigt ekstraordinært udbytte på ca. 5,7 mio. kr. Dette er i tillæg til den skattepligtige udbyttebetaling på 17,6 mio. kr. som Vestjysk Bank har fået udbetalt i juni 2019.

Salget af aktierne vil indebære, at Vestjysk Banks egentlige kernekapital- samt kapitalprocent forøges med ca. 1,3 procentpoint på grund af den ekstraordinære indtægt og udbyttebetalingen.

Såfremt myndighedsgodkendelserne opnås inden for den forventede tidshorisont, gennemføres transaktionen i 3. kvartal 2019.


 
 
Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til administrerende bankdirektør Jan Ulsø Madsen på tlf. 96 63 21 04.Vestjysk Bank A/S
 
 
Kim Duus                                       Jan Ulsø Madsen
Bestyrelsesformand                         Adm. bankdirektørVestjysk Bank A/S
Torvet 4-5
7620 Lemvig
Telefon 96 63 20 00

CVR-nr. 34 63 13 28
www.vestjyskbank.dk